Xe tải Isuzu 2T9 thùng kín – QKR77HE4 mới 100% giá rẻ

Xe tải Isuzu 2T9 thùng kín - QKR77HE4 mới 100% giá rẻ

Xe tải Isuzu 2T9 thùng kín – QKR77HE4 mới 100% giá rẻ