Xe tải Isuzu 4.6 tấn thùng đông lạnh – NQR75M mới 100%

Xe tải Isuzu 4.6 tấn thùng đông lạnh - NQR75M mới 100%

Xe tải Isuzu 4.6 tấn thùng đông lạnh – NQR75M mới 100%